Basisopleiding

BASISOPLEIDING LIP

In de basisopleiding ligt de nadruk op de het persoonlijk ervaren van LIP en het fenomenologische constellatiewerk. Je ervaart je eigen innerlijke processen, ziet en voelt je potentieel en je grenzen. Je bent cliënt, representant en toeschouwer, je stelt persoonlijke en technische vragen en raakt in de loop van een jaar vertrouwd met het fenomenologische opstellingswerk.

Behalve het persoonlijke proces van innerlijke verheldering en groei dat je doormaakt, leer je zowel praktisch als theoretisch de basisprincipes van fenomenologische psychologie en het constellatiewerk en krijg je er een indruk of het therapeutische, het coachende en/of consultancy een passend personlijk en professioneel perspectief voor jou kan zijn.

De basisopleiding vindt ook, in het Duits, plaats bij het Nelles Instituut in Nettersheim (D), Wenen (O), Goldau (CH) en bij Thomas Gessner in Halle (D).

AANPAK

De inhoud van de basisopleiding wordt niet als een curriculum aangeboden, maar wordt op een organische manier verdiept, overgebracht en tastbaar gemaakt aan de hand van de casuïstiek die zich in de praktijk van de opleiding voordoet.

Onze basisopleiding in 2022 bestaat uit 18 opleidingsdagen. De opleiding is opgebouwd uit 6 modules van 3 dagen (vrij t/m zon).

De modules staan eveneens als losse workshop open voor geïnteresseerden die niet de hele opleiding willen volgen.

De locatie: Leopoldskerkje, Gansbaan 7, 6231 LM Meerssen (www.hetleopoldskerkje.nl)

DATA

Module Datum Wie Inhoud
1 18-20 februari 2022 Coen Aalders & Viviënne Lodder Inleiding tot de opleiding, het ongeboren kind en de geboorte – het symbiotische bewustzijn, kindertijd – het groepsbewustzijn.
2 1-3 april 2022 Inge Land Jeugd – het Ik bewustzijn, volwassenheid- Zelf-bewustzijn
3 3-5 juni 2022 Coen Aalders & Viviënne Lodder Oudere volwassenheid en ouderdom- het geest-bewustzijn en eenheidsbewustzijn, de dood- het niet- of Al-bewustzijn
4 2-4 september 2022 Coen Aalders & Viviënne Lodder Leiderschap in organisatie & maatschappij in LIP-perspectief
5 18-20 november 2022 Wilfried Nelles Liefde en relatie
6 17-19 februari 2023 Malte Nelles LIP en spiritualiteit

De eerste drie modules bestaan uit drie ‘LIP-opleidingsdagen’.

Voor deelnemers die niet de opleiding volgen, staan deze modules ook open. Zij volgen echter uitsluitend de eerste 2 dagen (vrij/zat). De derde dag van deze modules is een LIP-verdiepingsdag in het kader van de opleiding.

De andere drie modules zijn gekoppeld aan een thema en staan eveneens open voor open inschrijving. De thema’s zijn:

 • LIP & leiderschap, organisatie & maatschappij
 • LIP & liefde en relatie
 • LIP & spiritualiteit

 

Data voor Jaargang 2 van de basisopleiding

Module 1   24-26 maart 2023

Module 2   12-14 mei 2023

Module 3   30 juni-2 juli 2023

Module 4   22-24 september

Module 5   10-12 november 2023

Module 6   26-28 januari 2024

OMVANG

De totale omvang van de basisopleiding omvat 18 trainingsdagen (6 cursussen) in een periode van een jaar. Toegang tot het basisniveau is open voor alle belangstellenden na een intake.

TIJDEN

Vrijdag van 10.00 – 18.00 uur, zaterdag van 10.00 – 18.00 uur, en zondag van 10.00 tot 15.30.

PRIJS EN REGISTRATIE

2.200 euro voor inschrijving als particulier

2.750 euro voor inschrijving via een organsatie

CONTACT

NellesInstituutNL@gmail.com

PROGRAMMA IN DETAIL

Module 1:

 1. Inleiding tot de opleiding 
 2. Het ongeboren kind en de geboorte – het symbiotische bewustzijn
 3. Kindertijd – het groepsbewustzijn
 •  De binnen- en de buitenkant van het leven – stadia van bewustzijn
 • Persoonlijke en collectieve bewustzijnsontwikkeling
 • Het leven als een persoonlijk en als een onpersoonlijk proces

Levensfase 1: Het ongeboren kind en de geboorte:

 • Symbiotisch eenheidsbewustzijn
 • Resoneren (“sensing”)
 • Geboorte als een “wereldverandering” (L. Janus) en toegangspoort tot het leven
 • Geboortetrauma en prenataal trauma.
 • “Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…” Uniciteit en persoonlijkheid.
 • De “eikeltheorie” (J. Hillman)
 • Potentieel en omgeving
 • Verlangen om te fuseren of de pre-trans mix-up (K. Wilber )

Levensfase 2: Kindertijd:

 • Groepsbewustzijn
 • Voelen
 • Het gezin als de tweede baarmoeder
 • “De twee levens van het kind” (J. Hillman)
 • Bewustwording en reflectie – Hoe kinderen leren
 • Het groepsbewustzijn: kinderlijk zelf, erbij horen en kinderlijk geweten
 • Eenheid – scheiding – binding
 • De levenswijze in groepsbewustzijn: geloven, bevelen en gehoorzamen
 • Instituties in groepsbewustzijn: religie, monarchie, ambtelijk gezag
 • Kinderrealiteit en neurose bij volwassenen
 • Familieopstelling en levensintegratieproces – verschillen en overeenkomsten

Module 2:

 1. Jeugd- het Ik bewustzijn
 2. Volwassenheid- Zelf-bewustzijn

Levensfase 3: Jeugd:

 • Ik-bewustzijn
 • Denken
 • Jeugd als geboorte in de volwassenheid
 • Het Ik-bewustzijn: zelfbeschikking, autonomie
 • Perspectief op de wereld in zelfbewustzijn: denken (+ voelen + resoneren)
 • Het ‘nee’ tegen de ouders
 • De kracht van het seksuele
 • De levenswijze in zelfbewustzijn: rebelleren, vechten, ervaren, zelfontplooiing
 • Het fundamentele conflict van jongeren: vrijheid, afhankelijkheid en zelfwording
 • Masker: het Goede beschermt het “zelf”.
 • De jeugd als collectieve tijdgeest
 • Crisis en initiatie (Campbell)
 • De neurose als kind van de tijdgeest
 • Symptoomvorming als innerlijke evenwichtsoefening tussen erbij horen en vrijheid
 • Het ‘dal des doods’ (van fase 3 naar 4)

Levensfase 4: Volwassenheid:

 • Zelf-bewustzijn
 • Waarnemen
 • Geestelijke geboorte: volwassenheid als een stap in de leegte en in de openheid
 • Emancipatie van de tijdgeest
 • Alleen zijn en samen zijn
 • Van Ik-bewustzijn naar Zelf-bewustzijn (ik – zelf – individuatie)
 • Volwassen liefde als liefde voor de werkelijkheid
 • Inleiding tot fenomenologische psychologie en houding (waarneming)
 • Ouderschap of de nieuwe gehechtheid aan het leven
 • Verbondenheid, verantwoordelijkheid en vrijheid
 • Gezinsdynamiek (patchworkfamilies, parentificatie, adoptie)

 Module 3:

 1. Oudere volwassenheid en ouderdom- het geest-bewustzijn en eenheidsbewustzijn
 2. De dood- het niet- of Al-bewustzijn 
 • Veroudering als verbreding
 • Perspectief op de wereld in het Geest-bewustzijn: zien (+ waarnemen + denken + voelen +voelen)
 • Menopauze – Van fysieke naar mentale reproductie
 • Wanneer de kinderen het huis uit zijn – volwassen paarrelatie en liefde
 • Omgaan met de bejaarde ouder
 • Spiritualiteit (lichaam en geest)
 • Wijsheid: in harmonie met de schepping
 • Einde en begin
 • Polariteit en eenheid
 • Dood en liefde
 • Thuis komen
 • “Verlichting”

Module 4: Thema LIP & Leiderschap

 • Leiderschap en bewustzijn
 • Autonomie en nabijheid
 • Leiderschap in de verschillende bewustzijnsfasen
 • Leiderschap in de huidige tijdgeest
 • Persoonlijk leiderschap
 • Leiderschap versus zelfsturing
 • Leiden in organisaties
 • (Meer)waarde van LIP voor leiderschap in organisaties
 • Vrijwording als voorwaarde voor toekomstbestendig handelen?

Module 5: Thema LIP & Liefde en relatie

 • Seksualiteit als onpersoonlijke beweging vanuit de levensenergie
 • Het ‘mannelijke’ en het ‘vrouwelijke’
 • Hoe ziet het gender-vraagstuk er in de verschillende levensfases er uit?
 • Theorie en praktijk van het relatie-integratieproces
 • De saamhorigheid van seks, liefde en partnerschap in de partnerrelatie
 • Differentiatietheorie (D. Schnarch)
 • Groei als co-evolutie in intieme relaties
 • Hedendaagse fenomenen bij partnerrelaties: vreemdgaan, scheiding, conflict

Module 6:  

a)Thema LIP & Spiritualiteit

b)Afronding van de opleiding

 • Spiritualiteit als vrij zwevend bewustzijn
 • Spiritualiteit als voertuig om je te herverbinden met je oorspronkelijke potentieel
 • Spiritualiteit als overgave aan het leven
 • Overgave als opgave om tot volle wasdom te komen
 • Spiritualiteit en de fenomenologische levenshouding
 • Afscheid nemen en opnieuw beginnen
 • Vrije ruimte, open eindjes en persoonlijk afscheid