Over ons

COEN AALDERS

is een echte generalist, een organisatie-psycholoog en jurist. In een breed veld werkzaam, zowel qua branche (overheid en bedrijfsleven) als in de rollen die hij vervult: verandermanager, leiderschapsconsultant en teamcoach. Hij heeft een trackrecord in organisatie- en leiderschapsontwikkeling, fusies en cultuurverandering en werkt in Nederland, vele Europese landen en China. Mensen die met hem werken noemen hem authentiek, visionair, empatisch en helder.

Zijn levensmotto, een quote die hij hoorde bij Otto Scharmer, tijdens een Theory U-opleiding in Boston: “I never take a decision, I just enter into a dialogue with what is emerging, and then pick the most obvious”. Het beschrijft zijn overtuiging dat niet wij ons leven leiden, maar dat het leven ons leeft. Stem je af op dat wat zich door jou probeert te ontvouwen. Als je dat proces volgt ontwikkel je je hoogste potentieel.

In 2020 heeft hij het Nelles Instituut Nederland opgericht en werkt daarin samen met Viviënne Lodder.

VIVIËNNE LODDER

Is afgestudeerd als jurist en organisatiesocioloog. Ze is een ervaren mediator en vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft ze brede ervaring in diverse (semi)overheidsorganisaties als manager en adviseur.

Haar visie op de ontwikkeling van mensen en organisaties in het huidige, complexe tijdsgewricht ontleent ze aan emeritus hoogleraar organisatieontwikkeling Cees Zwart: “In een tijdsgewricht op drift als het onze, wordt vrijwording de leidraad voor toekomstbestendig handelen.”

Vrijwording komt van binnenuit. Lastig, want uiteindelijk ben je dan op jezelf aangewezen. Maar de toegevoegde waarde is dat je de moed ontwikkelt om te blijven staan voor dat wat je in je draagt en durft daarover verantwoording af te leggen.

Een ingrijpend ziekteproces van haar dochter heeft haar doen inzien dat we als mens het leven niet in de hand hebben. Overgave aan het leven is de weg om tot volle ontplooiing te komen. In het proces van vrijwording en overgave ligt haar diepe belangstelling voor opstellingenwerk besloten.

WILFRIED NELLES

is een gepromoveerde socioloog en was universitair docent politieke wetenschappen en sociologie. Toen hij eind dertig was verliet hij de universiteit en studeerde en beoefende hij humanistische therapie en meditatie. Na de ontmoeting met Bert Hellinger werkte hij ongeveer 15 jaar als familieopsteller voordat hij zijn eigen en unieke werkwijze, de fenomenologische psychologie en het levensintegratieproces (LIP) ontwikkelde in 2008.

Hij geeft workshops in heel Europa, in China en andere Oost-Aziatische landen. Hij heeft 16 boeken gepubliceerd die in 10 talen zijn vertaald. Samen met zijn zoon Malte Nelles is hij de oprichter en directeur van het Nelles Instituut voor Fenomenologische Psychologie en het Levensintegratieproces in Nettersheim (Eifel) in Duitsland.

MALTE NELLES

Is afgestudeerd politicoloog, psychotherapeut en leraar in systeemopstellingen erkend door de Duitse Vereniging voor Systeemopstellingen (DGfS). Hij is geboren in 1982, woont samen in Berlijn en soms in Marmagen, vader van een dochter.

Een langdurige gezondheids- en levenscrisis tamelijk vroeg in zijn leven heeft hem eerst tot een confrontatie met zichzelf gebracht die leidde tot een groeiend verlangen om therapeutisch te werken. Malte heeft een praktijk voor psychotherapie, paartherapie en coaching in Berlijn. In 2015 heeft hij met zijn vader het Nelles Instituut opgericht. Malte is directeur van het instituut en geeft cursussen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en China.

Zijn grote interesse gaat uit naar het verband tussen psychotherapie en de modernistische samenleving waarin we leven, de relatie tussen natuur en cultuur, ontwikkelingsgerichte vormen van opstellingen en de neurosetheorie van Wolfgang Giegerich.